Σύνδεση ΓΓΠΣ

Παρακαλούμε πατήστε το κουμπί "Συνέχεια στο site της ΓΓΠΣ" ώστε να πραγματοποιήσετε σύνδεση μέσω των κωδικών σας TaxisNet. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς TaxisNet του φυσικού ή νομικού προσώπου για το οποίο θέλετε να υποβληθεί η αίτηση, δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής διαφορετικού ΑΦΜ.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία της σύνδεσης έχει ως εξής:

  • Αφού πατήσετε το κουμπί θα μεταφερθείτε στο site της ΓΓΠΣ
  • Εκεί θα συνδεθείτε με τους κωδικούς TaxisNet
  • Στη συνέχεια θα πρέπει να εγκρίνετε την πρόσβαση επιλέγοντας "Συνέχεια" και "Αποστολή"
  • Αφού πατήσετε το κουμπί αποστολή, το site της ΓΓΠΣ θα ενημερώσει την εφαρμογή e-ΔΛΑ για την απόφαση σας και θα επιστρέψετε στο παρόν site έχοντας πλέον συνδεθεί
  • Από τα παραπάνω μπορεί να γίνει κατανοητό ότι η εφαρμογή e-ΔΛΑ δεν έχει πρόσβαση στους κωδικούς σας TaxisNet καθώς και ότι, σε περίπτωση που δε μπορείτε να συνδεθείτε θα πρέπει να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των κωδικών σας.